02:46 pm - Tuesday 29 September 2020

【島嶼天光】議院內夥伴 風雨同路大合唱

週日 2014年03月30日, 9:25 下午【點此取得本文短網址】

  • 0 Comments
  • 1256 views
  • Print Print
文章來源
YouTube Preview Image

發佈時間:2014年03月30日
議場內剛出爐對場外的打氣影片:
「因為有你們不畏風雨的守護,我們才能繼續堅定地待在這裡。形勢將我們分隔兩地,歌聲­讓我們心在一起。七十萬人上街頭,台灣民主新開頭,為了台灣民主,我們風雨同路!」並­齊唱此次活動的主題曲島嶼天光,希望能與場外力量共同發聲。

缺席凱道遺憾 固守立院學生練唱《島嶼天光》[ 2014-03-30 17:33 ]


立法院議場內的學生開始練唱《島嶼天光》。(圖擷取自TVBS)

〔本報訊〕330凱道行動正如火如荼集結當中,但在立法院裡頭,發起學運的學生為了守住議場,沒能出外共襄盛舉,他們為了振奮士氣,開始在合唱「滅火器」為反服貿抗爭所寫的歌曲《島嶼天光》,不過歌詞用台語唱實在太難了,現場人員只能先一字一句照念學唱。

立法議場約在下午5時集結,為合唱《島嶼天光》進行準備,但該首歌是台語歌,活動主持人必須帶著大家先念歌詞,透過反覆練習將歌詞發音記住,免得待會合唱時落漆。

練習過程中,可見不少學生相當興奮,雖然無法參與戶外的靜坐集結,但看到現場來了這麼多人,讓他們的開心全寫在臉上。

滅火器樂團

島嶼天光

作詞:楊大正
作曲:楊大正
編曲:滅火器, 阿雞老師

親愛的媽媽 請你毋通煩惱我
原諒我 行袂開跤 我欲去對抗袂當原諒的人
歹勢啦 愛人啊 袂當陪你去看電影
原諒我 行袂開跤 我欲去對抗欺負咱的人

天色漸漸光 遮有一陣人
為了守護咱的夢 成做更加勇敢的人
天色漸漸光 已經不再驚惶
現在就是彼一工 換阮做守護恁的人

已經袂記哩 是第幾工 請毋通煩惱我
因為阮知影 無行過寒冬 袂有花開的彼一工
天色漸漸光 天色漸漸光
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
已經是更加勇敢的人

天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
一直到希望的光線 照光島嶼每一个人
天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
日頭一(足百)上山 就會使轉去啦

天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
一直到希望的光線 照光島嶼每一个人
天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
日頭一(足百)上山 就會使轉去啦

現在是彼一工 勇敢的台灣人

[英譯]

Dear mother, please don’t worry
Forgive me, I cannot leave
Cause I must fight those unforgivable ones
I’m sorry, my love
I cannot go to the movies with you
Forgive me, cause I cannot leave
I must fight the ones that are making us bleed

Dawn is near
There are people here
Who resolve to protect our dreams
And thus vow to become stronger than before
Dawn is near
Don’t be afraid
Today is the day
That I protect you for a change

The days seem endless, but please don’t worry
Because I know
That when winter comes, spring shall soon arrive
Dawn is near
Dawn is near
We are braver than before

Dawn is near
Let’s sing it out loud
Until the rays of hope
Shines upon everyone on this island
Dawn is near
Let’s sing it out loud
Once the sun reaches the mountain
Then it’s time to go home

Dawn is near
Let’s sing it out loud
Until the rays of hope
Shines upon everyone on this island
Dawn is near
Let’s sing it out loud
Once the sun reaches the mountain
Then it’s time to go home

Today is the day
For the brave Taiwanese

[00:00.00]島嶼天光
[00:08.00]作詞、作曲:楊大正
[00:12.00]編曲:滅火器, 阿雞老師
[00:16.63]親愛的媽媽 請你毋通煩惱我
[00:24.11]原諒我 行袂開跤 我欲去對抗袂當原諒的人
[00:32.86]歹勢啦 愛人啊 袂當陪你去看電影
[00:40.47]原諒我 行袂開跤 我欲去對抗欺負咱的人
[00:47.95]
[00:51.27]天色漸漸光 遮有一陣人
[00:58.95]為了守護咱的夢 成做更加勇敢的人
[01:07.83]天色漸漸光 已經不再驚惶
[01:15.55]現在就是彼一工 換阮做守護恁的人
[01:22.83]
[01:42.39]已經袂記 是第幾工 請毋通煩惱我
[01:50.31]因為阮知道 無行過寒冬 袂有花開的一工
[02:01.10]天色漸漸光 天色漸漸光
[02:12.89]已經是更加勇敢的人
[02:18.86]
[02:19.57]天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
[02:27.26]一直到希望的光線 照光島嶼每一個人
[02:35.88]天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
[02:44.08]日頭一(足百)上山 就會使轉去啦
[02:52.16]天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
[02:59.81]一直到希望的光線 照光島嶼每一?人
[03:08.37]天色漸漸光 咱就大聲來唱著歌
[03:16.64]日頭一(足百)上山 就會使轉去啦
[03:25.41]現在是彼一工 勇敢的台灣人
[03:35.61](2:52開始為立法院內學生合唱)

  • 0 Comments
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • 1256 views

Leave a Reply