07:30 pm - Monday 01 March 2021

台灣不屬中國! 沈建德:中華民國憲法領土沒台灣

週二 2015年03月24日, 6:42 下午【點此取得本文短網址】

  • 0 Comments
  • 699 views
  • Print Print
文章來源

2015-03-24 13:39

〔記者蔡文居/台南報導〕前中興大學企管系副教授、台灣臨時政府總召集人沈建德今天與台南市議員李文正共同召開「反九二共識」記者會,沈建德表示,根據中華民國的憲法,第4條有關中華民國領土的內容,根本沒有包括台灣,中華民國憲法與台灣根本不相干。

沈建德表示,中華民國憲法是1946制定,主要是根據1936的中華民國憲法草案公佈案(五五憲草)而來,而五五憲草第4條內容為「中華民國領土為江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、西康、河北、山東、山西、河南、陝西、甘肅、青海、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、熱河、察哈爾、綏遠、寧夏、新疆、蒙古、西藏等固有之疆域。」「中華民國領土,非經國民大會議决不得變更。」


沈建德(右)指中華民國憲法的領土,根本沒有包括台灣。(記者蔡文居攝)

沈建德表示,五五憲草的領土範圍羅列了各省份,連過去日本統治的遼寧等東北省份也在內,但就是沒有台灣。

他說,根據現行的中華民國憲法第4條「中華民國領土,依其固有之疆域,非經國民大會之決議,不得變更之。」但所謂的固有疆域並不包括台灣,而且也從未變更過,可見中華民國憲法與台灣根本不相干,台灣更不屬於中國。


台南市議員李文正及沈建德等人反對「九二共識」,強調台灣不屬於中國。(記者蔡文居攝)

  • 0 Comments
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • 699 views

Leave a Reply